Thư viện

Thư viện

Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế (bao gồm đăng ký thuế lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 30, Điều 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Luật Quản lý thuế.

Nghị định về đăng ký thuế mới nhất

Nghị định về đăng ký thuế mới nhất

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021.

Văn bản hợp nhất về xử lý vi phạm thuế

Văn bản hợp nhất về xử lý vi phạm thuế

Thuế, hoá đơn, chứng từ là những tài liệu quan trọng nhằm thực hiện nghĩa vụ công dân với nhà nước trong hoạt động kinh doanh. Ở một số trường hợp, việc thực hiện nghĩa vụ này có những sai sót gây ảnh hưởng và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Vậy quy định về việc xử lý hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn năm 2023 như thế nào?

Văn bản hợp nhất về thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất về thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung 4 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường xác thực ngày 29/12/2022.

2023 @ TRUSTLAW design by SGW Design by saigonwebsite.com.vn

  • Đang online: 2
  • Ngày: 28
  • Tuần: 175
  • Tháng: 342
  • Tổng: 17596

0907.998.279

Zalo
Hotline