DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ - KẾ TOÁN

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ - KẾ TOÁN

Dịch vụ tư vấn về thuế kế toán là một loại hình dịch vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức về các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán. Dịch vụ này thường được cung cấp bởi các chuyên gia, như kế toán viên, luật sư thuế, hoặc công ty tư vấn thuế.

 

Dịch vụ tư vấn về thuế kế toán tại TRUST LAW bao gồm các hoạt động như sau:

  • Tư vấn về quy định thuế: Cung cấp thông tin và giải thích về các quy định thuế áp dụng đối với cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Điều này giúp người sử dụng dịch vụ hiểu rõ về các yêu cầu và trách nhiệm thuế của mình.

  • Hỗ trợ về kế hoạch thuế: Tư vấn về cách tối ưu hóa cấu trúc tài chính và kế hoạch thuế của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm đề xuất các phương pháp giảm thuế hợp pháp, tận dụng các khoản giảm trừ thuế và các chiến lược khác nhằm giảm tổng thuế phải trả.

  • Kiểm tra và đánh giá tuân thủ thuế: Kiểm tra hồ sơ tài chính, báo cáo thuế và các thông tin liên quan khác để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thuế. Đồng thời, cung cấp đánh giá về mức độ tuân thủ và các phương án cải thiện.

  • Hỗ trợ trong thủ tục khai thuế: Giúp tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân hoàn thành các thủ tục liên quan đến khai thuế và nộp các báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

  • Tư vấn và giải quyết tranh chấp thuế: Hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến thuế với cơ quan thuế. Điều này bao gồm việc tư vấn về quyền và nghĩa vụ thuế, tham gia đàm phán và hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp thuế.

2023 @ TRUSTLAW design by SGW Design by saigonwebsite.com.vn

  • Đang online: 1
  • Ngày: 30
  • Tuần: 177
  • Tháng: 344
  • Tổng: 17598

0907.998.279

Zalo
Hotline