Điều kiện thành lập doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình

Việc thành lập doanh nghiệp là một quá trình khá phức tạp, cần đòi hỏi một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như nắm rõ các điều kiện thành lập doanh nghiệp để đảm bảo các hoạt động doanh nghiệp được thuận lợi và tuân theo quy định của phát luật. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều kiện cần thiết để thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Điều kiện chung đầu tiên cho tất cả các loại hình để thành lập doanh nghiệp có liên quan đến chủ thể thành lập doanh nghiệp. Chủ thể thành lập công ty là mọi cá nhân/tổ chức là người Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú, trừ những đối tượng bị pháp luật cấm tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.

Tất cả cá nhân/tổ chức thành lập doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tổ chức có tư cách pháp nhân
 • Cá nhân đủ 18 tuổi với đầy đủ năng lực về hành vi dân sự
 • Không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

Điều kiện ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được quyền tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện của tổ chức, trừ các ngành nghề bị pháp luật cấm. Song, ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14, để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề phải đáp ứng điều kiện cần thiết cho xã hội.

Chính vì vậy, quy định pháp luật về điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp đối với các công ty  lựa chọn kinh doanh ngành nghề có điều kiện sẽ phức tạp và yêu cầu thêm một số giấy phép đặt biệt khác.

Điều kiện về vốn khi thành lập doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng số vốn do thành viên/cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được nêu rõ tại điều lệ công ty. Tùy thuộc và khả năng kinh tế của thành viên công ty và mục đích hoạt động của công ty, vốn điều lệ được quyết định cụ thể.

Vốn pháp định

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu để công ty thành lập. Mức vốn pháp định phụ thuộc vào loại hình kinh doanh có điều kiện hay không điều kiện và mức vốn cụ thể được quy định tại các văn bản pháp luật. Ví dụ về điều kiện vốn thành lập doanh nghiệp của ngành nghề kinh doanh bất động sản có mức vốn điều lệ tối thiểu khi công ty đăng ký thành lập là 20 tỷ đồng và không giới hạn số vốn tối đa.

Điều kiện tên doanh nghiệp

Việc đặt tên doanh nghiệp cũng nằm trong danh sách những điều kiện tham gia thành lập doanh nghiệp. Tên của doanh nghiệp phải được viết bằng Tiếng Việt hoặc ghép kèm các từ tiếng Anh bao gồm hai thành phần, tiền tố thể hiện loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp là hậu tố. Tên công ty không được trùng lặp hoặc gây hiểu nhầm với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều kiện trụ sở chính doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp là một trong những điều kiện thành lập doanh nghiệp quan trong vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp pháp của doanh nghiệp. Căn cứ Điều 35 Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Trụ sở doanh nghiệp có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/tỉnh; số điện thoại, thư điện tử và số fax (nếu có).

Chủ doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện thành lập doanh nghiệp về đăng ký địa chỉ trụ sở kinh doanh như các quy định vừa được nêu trên sẽ không được luật pháp công nhận về tính hợp pháp.

Điều kiện về con dấu doanh nghiệp

Con dấu là phương tiện được sử dụng để đóng mục lên văn bản, giấy tờ của doanh nghiệp. Điều này thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý của các giấy tờ, văn bản mà nó đóng lên đó.

Doanh nghiệp cần đăng thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên công ty, mã số, địa chỉ trụ sở/chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty
 • Mẫu, số lượng, thời gian có hiệu lực của con dấu

Điều kiện lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Trước khi đưa ra quyết định thành lập doanh nghiệp, một yếu tố vô cùng quan trọng cần được xem xét chính là chi phí thành lập doanh nghiệp. Dưới đây là các khoản chi phí cần thiết để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Điều kiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Các điều kiện để thành lập doanh nghiệp liên quan đến bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm một số giấy tờ cơ bản cần thiết sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ thành lập doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên/cổ đông
 • Bản sao Chứng minh thư/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người thành lập doanh nghiệp
 • Danh sách người đại diện được công ty ủy quyền
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (Chủ doanh không trức tiếp thực hiện)

2023 @ TRUSTLAW design by SGW Design by saigonwebsite.com.vn

 • Đang online: 4
 • Ngày: 30
 • Tuần: 177
 • Tháng: 344
 • Tổng: 17598

0907.998.279

Zalo
Hotline